Metode i analize

Laboratorija DNK LAB raspolaže kapitalnom opremom vodeće biotehnološke kompanije Applied Biosystems (dva Real-Time PCR aparata i genetski analizator – aparat za kapilarnu elektroforezu), i organizovana je u skladu sa postulatima dobre laboratorijske prakse.

Prvi korak u molekularno-genetičkoj analizi je izdvajanje (izolacija) nukleinskih kiselina – DNK i RNK – iz različitih bioloških uzoraka (krv, urin, brisevi, tkiva…), a dalja obrada je bazirana na PCR metodi koja obezbeđuje brzinu, visoku osetljivst i izuzetnu preciznost.

PCR (‘lančana reakcija polimeraze’) je tehnika kojom se ciljano umnožavaju regioni DNK koji su od interesa za datu analizu.

Real Time PCR (PCR u ‘realnom vremenu’) zasniva se na obeležavanju specifičnih regiona DNK fluorescentnim bojama, što nam omogućava da rezultate pratimo dok PCR reakcija još traje (u ‘realnom vremenu’), a zahvaljujući fluorescentnom zapisu koji ostaje zabeležen u softveru nakon Real Time PCR reakcije nije potrebna nikakva dalja laboratorijska obrada uzoraka. Ovo dodatno skraćuje vreme za dobijanje konačnog rezultata analize, povećava osetljivost analize i otklanja mogućnost greške. Dodatno, Real Time PCR tehnikom moguće je izvršiti i kvantifikaciju – odredjivanje tačnog broja nekog gena, ili genomskih kopija nekog organizma, u ispitivanom uzorku.

Na genetskom analizatoru može se vršiti npr. analiza DNK profila u cilju potvrđivanja očinstva: prvo se obavlja PCR umnožavanje regiona DNK od interesa korišćenjem fluorescentno obeleženih prajmera, a zatim razdvajanje umnoženih fluorescentno obeleženih DNK fragmenata kapilarnom elektroforezom, nakon čega se pristupa softverskoj obradi rezultata. Tehnikom kapilarne elektroforeze vrši se i sekvenciranje DNK – određivanje tačnog redosleda nukleotida – čime dobijamo informaciju da li na testiranom regionu DNK postoje promene (mutacije).

Analize

Izdvajamo iz ponude