ČESTA PITANJA

 

Jedan od ključnih faktora za dobijanje preciznih i pouzdanih rezultata laboratorijskog ispitivanja je adekvatna priprema pacijenta za uzorkovanje. Kako bi rezultati analiza imali dijagnostički značaj i bili pravilno interpretirani neophodno je da pacijent prati instrukcije za pripremu koje dobije u laboratoriji, a ukoliko na bilo koji način odstupi od instrukcija veoma je važno da tome obavesti osoblje laboratorije.

 

Priprema za uzimanje uzoraka krvi

 • Za većinu analiza, uzimanje uzoraka krvi je potrebno obaviti ujutru, 12 sati nakon poslednjeg obroka.
  Unos hrane pre vađenja krvi dovodi do porasta koncentracije velikog broja parametara (glukoza, trigliceridi, holesterol, gvožđe, mokraćna kiselina i drugo), a može i ometati određivanje nekih drugih parametara.
 • Povećan unos tečnosti dan pre uzorkovanja (oko 2L dnevno vode) olakšava sam proces vađenja krvi.
 • Ukoliko pacijent uzima neku terapiju (insulinske preparate, hormonsku terapiju, antikoagulantnu terapiju i druge lekove) preporuka je da se krv vadi u jutarnjim časovima pre uzimanja terapije, uz obaveznu konsultaciju sa lekarom koji je terapiju propisao.
 • Potrebno je obavestiti tehničara na prijemu laboratorije i ako se koriste vitaminski preparati ili dijetetski suplementi, jer primena istih može uticati na rezultate analiza.
 • Važno je da dan pre i neposredno pre vađenja krvi pacijent nema intenzivnu fizičku aktivnost (izbegavati odlazak u teretanu i vežbanje), jer to utiče na povećanje vrednosti nekih enzima kao što su CK, LDH i drugi.
 • Pojedine analize zahtevaju mirovanje 20-30 minuta pre vađenja krvi i uzorkovanje mora biti u tačno određeno vreme (npr. prolaktin i kortizol).

Priprema za uzimanje mikrobioloških uzoraka

 • Urin za urinokulturu
  Uzorak je najbolje uzimati ujutru nakon ustajanja. Najpre treba oprati genitalije, a zatim u sterilnu posudu sakupiti srednji mlaz urina. Urin treba odmah transportovati u laboratoriju, a ukoliko pacijent nije u mogućnosti to da uradi u roku od pola sata uzorak treba da čuva u frižideru.
  Sterilna posuda za prikupljanje urina se može kupiti u apoteci ili dobiti u laboratoriji.
 • Brisevi
  Bris grla bi trebalo uzimati ujutru pre pranja zuba ili uzimanja hrane i pića, a ako se uzorak uzima tokom dana razmak između uzimanja hrane i uzimanja brisa grla treba da bude najmanje dva sata.
  Bris nosa treba uzeti 12 sati nakon primene antiseptika ili ispiranja nosa.
  Bris oka se uzima ujutru pre umivanja i pre primene bilo kakvih krema ili kapi za oči (mora proći najmanje 12h od poslednje primene).
  Ukoliko se uzima bris kože, mesto uzorkovanja (npr. rana) bi trebalo da se očisti antiseptikom, ali ne neposredno pre uzimanja brisa. Neophodno je da prođe najmanje 12 sati od tretiranja mesta uzorkovanja (kreme, dezinficijensi, sapun).
  Uzimanje brisa uvek treba uraditi pre primene antibiotika, a ukoliko se vrši provera antibiotske efikasnosti potrebno je da prođe najmanje tri dana od uzimanja poslednje doze antibiotika da bi se uzeo uzorak.
 • Ispljuvak (sputum) je potrebno uzeti ujutru pre jela. Pacijent treba da se dobro nakašlje i iskašlje sekret iz pluća u sterilnu posudu.

Preporučujemo da pre dolaska kontaktirate laboratoriju kako biste dobili odgovarajuća uputstva za pripremu i tako osigurali da rezultati laboratorijskih analiza budu odraz realnog stanja Vašeg organizma.