Blog

Blog

Borrelia burdgorferi – PCR analiza iz krpelja

Kako se sa dolaskom lepog vremena češće boravi u prirodi, povećava se i rizik od uboda krpelja. Ukoliko je krpelj zaražen bakterijom Borrelia burgdorferi postoji opasnost da dođe do infekcije i obolevanja od Lajmske bolesti. Radi se o sistemskoj bolesti koja najčešće zahvata kožu, zglobove, nervni sistem, srce, a može ugroziti i druge organe. Prvi […]

SARS-CoV-2 serološki testovi

U DNK LAB laboratoriji je moguće uraditi serološke testove na antitela SARS-CoV-2: SARS-CoV-2 IgG antitela na Spike (’spajk’) protein Ovom analizom utvrđuje se da li je vakcinacija uspešno indukovala stvaranje zaštitnih antitela, kao i da li osoba koja je ranije bila u kontaktu sa koronavirusom tj. preležala infekciju ima zaštitna antitela. SARS-CoV-2 IgM antitela Prisustvo […]

BRCA test – genetičko testiranje naslednih karcinoma dojke i jajnika

Karcinom dojke je najučestaliji tip karcinoma kod žena – podaci pokazuju da čak svaka osma žena oboli od ove vrste raka u nekom periodu života. U većini slučajeva karcinom dojke nije nasledan. Međutim, u nekim porodicama postoji genetička predispozicija za obolevanje, pa ova bolest pogađa veći broj članova porodice i uglavnom se  javlja u mlađoj […]

TORCH analiza

TORCH je laboratorijska analiza krvi kojom se detektuju IgG i IgM antitela nastala kao odgovor imunskog sistema na određene infekcije. Uzročnici ovih infekcija obično dovode do lakših oboljenja a nekada prođu i bez simptoma, međutim, ako se tokom trudnoće sa inficirane trudnice prenesu na plod mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija trudnoće i kongenitalnih anomalija.   […]